O nás

MUDr. Lenka ČERVINKOVÁ

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou ukončila promocí v roce 1986. Po studiu nastoupila jako lékařka do dětské Lázeňské léčebny Bludov. Střídavě v rámci předatestační přípravy pracovala také na dětském oddělení nemocnice v Šumperku. Atestaci z oboru pediatrie získala v roce 1990. Po přestěhování do Olomouce v roce 1989 nastoupila na volné místo na dorostovém oddělení, kde působila až do roku 1992, kdy odešla na mateřskou dovolenou. V roce 1992 získala licenci ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a takto využila možnosti znovu se vrátit k dětskému lékařství. V roce 1995 otevřela novou dětskou ordinaci v budově Základní školy Zeyerova, která se v roce 2007 přestěhovala do součastných prostor. Absolvovala také základní kurz homeopatie, kurz pro laktační poradce a získala osvědčení o specializované způsobilosti v oboru pediatrie. Pravidelně se účastní doškolovacích a vzdělávacích kurzů a odborných kongresů a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání.

MUDr. Helena LOSERTOVÁ

Absolvovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně obor všeobecného lékařství, kterou ukončila promocí v roce 1981. Po absolvování studia pracovala na dětském oddělení nemocnice v Prostějově a v roce 1985 složila atestaci v oboru pediatrie. Po přestěhování do Olomouce pracovala v letech 1985 až 1996 na OÚNZ jako obvodní pediatr a v letech 1997 až 2005 na poliklinice SPEA v Olomouci jako praktický lékař pro děti a dorost. V roce 1994 absolvovala postgraduální studium endokrinologie a v roce 1998 kurs obezitologie. V roce 2005 získala specializovanou způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Od roku 2006 pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost ve společnosti Pediatr Procházková s.r.o. V letech 2001 až 2013 byla ve vedení okresního sdružení ČLK. V letech 2007 až 2011 působila současně jako revizní lékař u ZPMV. Od roku 2016 pracuje jako dětská lékařka v této dětské ambulanci.

Zdravotní sestry

Bc. Eva STEIGEROVÁ

Absolvovala studium na Střední zdravotnické škole a vyšší zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci v oboru všeobecná sestra, ukončené maturitou v roce 1999. Ve studiu pokračovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru ošetřovatelství, které ukončila absolutoriem v roce 2002. V období let 2002 až 2003 pracovala jako osobní asistent k tělesně postiženým dětem integrovaných do škol. Od roku 2003 pracuje jako zdravotní sestra v této dětské ambulanci.

Ilona ROZEHNALOVÁ, DiS.

Absolvovala studium na Střední zdravotnické škole v Prostějově v oboru všeobecná sestra, ukončené maturitou v roce 1999. Ve studiu pokračovala na Vyšší zdravotnické škole v Olomouci v oboru diplomovaná sestra pro intenzivní péči, které ukončila v roce 2001 absolutoriem. V letech 2001 až 2021 pracovala jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zde pracovala na chirurgii, hemato – onkologii a oddělení rehabilitace. Od roku 2022 pracuje jako zdravotní sestra v této dětské ambulanci.