Před vstupemBudova ordinaceOrdinace

Vítejte na stránkách dětské ordinace. Naše ordinace poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči dětem od narození do devatenácti let.

 

Upozornění: 

Z důvodu přetížené telefonní linky prosíme všechny rodiče, aby volali do ordinace POUZE v urgentních případech a běžné dotazy a objednání vyřizovali pomocí e-mailu.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí prosím dodržujte tato pravidla:

Prosíme všechny, aby v případě podezření na onemocnění Covid-19 se nejprve ohlásili a domluvili na dalším postupu.
Banální zdravotní potíže řešte sami, ve sporných případech se poraďte s lékařem.
Vstup do ordinace je povolen pouze objednanému pacientovi a jedné doprovodné osobě.
Dále prosíme o dodržování hygienickým pravidel, používání desinfekce a použití respirátoru při vstupu do čekárny a ordinace.
Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Naše ordinace nabízí antigenní testování onemocnění COVID-19

Na výsledek antigenního testu je potřeba vyčkat na místě cca 20 minut.
Při registraci před provedením antigenního testu je třeba prokázat se platným průkazem pojištěnce.
Test se může opakovat nejvýše jedenkrát za tři dny. Ze zdravotního pojištění hrazené vyšetření se neprovádí u těch, kdo absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Dále také u osob, kterým byl v posledních třech dnech proveden PCR, nebo antigenní test s negativním výsledkem.
Antigenní testování mohou podstoupit také samoplátci, cena testu je 350 Kč, platba je možná na místě v hotovosti.