Před vstupemBudova ordinaceOrdinace

Vítejte na stránkách dětské ordinace

Z důvodu přetížené telefonní linky prosíme všechny rodiče, aby volali do ordinace POUZE v urgentních případech a běžné dotazy a objednání vyřizovali pomocí e-mailu.
Vzhledem k současné zhoršující se epidemiologické situaci prosíme rodiče, aby se k návštěvě v ordinaci z důvodu nemoci nejprve objednali.

 

Upozornění:
Ode dne 06.10.2020 do odvolání bude naše ordinace postupovat podle doporučených režimových opatření Ministerstva zdravotnictví a to následovně:

  • Pondělí, středa, čtvrtek a pátek bude v ranních hodinách (08-10) probíhat poradna pro ZDRAVÉ, předem OBJEDNANÉ děti. 
  • Pondělí, středa, čtvrtek a pátek po 10. hodině a v úterý 13-17 hod budou přijímáni pouze OBJEDNANÍ nemocní pacienti.

Z důvodu přetížené telefonní linky vyřizujte objednání pomocí e-mailu, pouze v urgentních případech telefonujte.

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí prosím dodržujte tato pravidla:

Prosíme všechny, aby v případě podezření na onemocnění Covid-19 nejprve zavolali a domluvili se na dalším postupu.
Banální zdravotní potíže řešte sami, ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky anebo e-mailem.
Vstup do ordinace je povolen pouze objednanému pacientovi a jedné doprovodné osobě.
Dále prosíme o dodržování hygienickým pravidel, používání desinfekce a použití roušky při vstupu do čekárny a ordinace.
Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem). Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Naše ordinace poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči dětem od narození do devatenácti let.

Máme uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Revírní bratrská pokladna

Při změně zdravotní pojišťovny, která je možná dvakrát ročně je nutné, abyste nám změnu nahlásili nejpozději do konce ledna popř. do konce července kalendářního roku, od něhož změna platí. Je potřeba podepsat nový registrační list a my musíme změnu rovněž nahlásit do Vámi zvolené nové zdravotní pojišťovny.

Nově narozené miminko mají za povinnost  rodiče přihlásit do zdravotní pojišťovny do 8 dnů od narození.

Nepojištěné děti nebo cizinci mohou být ošetřeni po předchozí domluvě za přímou úhradu.

Registraci nově narozených dětí si domluvte předem, nejlépe osobně nebo telefonicky. Domluvíme se pak s Vámi na převzetí miminka do naší péče.

LSPP - zajišťuje ošetření akutních stavů mimo pravidelné ordinační hodiny lékaře

Budova Dětské kliniky FN Olomouc, tel. 588 441 111
Pracovní dny Po-Pá 15-07 hod.
So,Ne a svátky 07-07 hod.

RZP - akutní stavy ohrožení života - tel. 155