Ceník

Ceník zdravotních výkonů hrazených pacientem platný od 12.03.2019

Lékařský úkon Cena 
Posudek o zdravotní způsobilosti * 150 Kč
Jednoduchý výpis ze zdravotní dokumentace ** (první 100,- Kč, každý další 50,- Kč 100 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Zdravotní průkaz 150 Kč
Prohlídka na řidičský průkaz 350 Kč
Duplikát (očkovací průkaz, neschopenka, žádanka na vyšetření, recept, potvrzení, posudek) 100 Kč
Přihláška na školy (SŠ, SOU, VŠ) - první 100 Kč
Přihláška na školy (SŠ, SOU, VŠ) - druhá a každá další 50 Kč
Vypsání úrazové pojistky 200 Kč
Nastřelení náušnice (1 pár, včetně náušnic) 400 Kč
Nepovinné očkování na žádost rodičů - viz. platný Ceník očkování  
   

Kopírování zpráv a dokumentace 10 Kč za 1 stranu  

* přihláška do jeslí, školky, zájmového kroužku, potvrzení do sportovního oddílu bez prohlídky, potvrzení na tábor, školu v přírodě, lyžařský výcvik

** potvrzení pro bytový odbor, potvrzení pro soud, potvrzení pro školu o zdravotním stavu, odklad školní docházky

 Ceník očkování platný od 12.03.2019

Lékařský úkon Cena 
Encepur pro děti (klíšťová encefalitida) 900 Kč
Encepur pro dospělé (klíšťová encefalitida) 1 000 Kč
FSME immun pro děti (klíšťová encefalitida) 900 Kč
FSME immun pro dospělé (klíšťová encefalitida) 1 000 Kč
Havrix 720 (žloutenka A) 1 150 Kč
Havrix 1440 (žloutenka A) 1 420 Kč
Twinrix pro dospělé (žloutenka A+B) 1 700 Kč
Menjugate (meningokok C) 990 Kč
Menveo (meningokok A+C+W+Y)  1 450 Kč
Nimenrix (meningokok A+C+W+Y) 1 600 Kč
Bexsero (meningokok B) 3 000 Kč
Trumenba (meningokok B) 2 700 Kč
Prevenar 13 (pneumokok 13 typů) 1 600 Kč
Synflorix (pneumokok 10 typů) 1 000 Kč
Priorix-tetra (spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice) 1 700 Kč
Varilrix (plané neštovice) 1 700 Kč
Rotateq (rotaviry) 1 200 Kč
Rotarix (rotaviry) 1 670 Kč
Cervarix (rakovina děložního čípku) 1 800 Kč
Gardasil (infekce HPV) 1 900 Kč
Gardasil 9 (infekce HPV) 3 900 Kč
Boostrix (záškrt, tetanus, černý kašel) 850 Kč
Adacel (záškrt, tetanus, černý kašel) 850 Kč
Ixiaro (japonská encefalitida) 2 500 Kč
Typhim (břišní tyfus) 900 Kč
Verorab (vzteklina) 650 Kč
Stamaril (žlutá zimnice) 1 250 Kč

Služba očkování zahrnuje cenu vakcíny s DPH, anamnézu, aplikaci vakcíny, poučení, zápis do očkovacího průkazu.

Uvedené ceny se mohou změnit podle aktuální ceny od dodavatele.

Ceny jsou platné v den aplikace.